Ποιοί είμαστε και υπηρεσίες που προσφέρουμε

 • Είμαστε μια ομάδα από Μηχανικούς Πληροφορικής και  Επικεφαλείς Επιθεωρητές ISΟ 27001 για την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για I.T. ασφάλεια και  GDPR.
 • I.T. & GDPR audits.
 • Online εκπαίδευση ή εκπαίδευση στο δικό σας χώρο για ασφάλεια πληροφοριών και διαδικτύου.
 • Σχεδιασμός και φύλαξη ιστοσελίδων και  & e-shops (συμβατές με pc / laptop / tablet / smartphone).
 • Λύσεις backup στο cloud ή στην εταιρεία σας.
 • Λύσεις για antivirus/Anti-Ransomware/web-filtering.
 • Σχεδιασμός logo & επαγγελματικών καρτών

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

 e-shops

 • Σχεδιασμός και φύλαξη ιστοσελίδων για desktop / notebook / tablet & smartphones
 • Με το δικό σας domain (π.χ. www.onoma.com) και τα δικά σας email addresses (π.χ.onoma@onoma.com)
 • Webmail
 • Κλείδωμα αρχείων ή folders με κωδικό
 • UK  data center (δωρεάν SSL certificate) ή σε data center Γερμανίας (δωρεάν SSL certificate) &  δωρεάν custom CMS

Μέσω του Αγγλικού datacenter, μπορείτε να φτιάξετε μόνοι σας την ιστοσελίδα σας, μέσω του δωρεάν website builderπου σας προσφέρουμεαπό το δικό σας cpanel.

 

 

 

 

 

 

WEBSITES

 • Σχεδιασμός και φύλαξη ηλεκτρονικού καταστήματος για desktop / notebook / tablet & smartphones
 • Με το δικό σας domain (π.χ. www.onoma.com) και τα δικά σας email addresses (π.χ.onoma@onoma.com)
 • Webmail
 • Paypal ή cash payment options ή παραλαβή από το χώρο σας
 • Πολλαπλοί τρόποι αποστοσλής (βάση τιμής / βάρους ή δωρεάν)
 • Πολλαπλές φωτογραφίες για το ίδιο προϊόν
 • Σύγκριση προϊόντων
 • Δυνατότητα εκπτώσεων και προσφορών

 

 

 

 

gallery/web-des

ΧΑΛΑΣΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ  Ή USB?

gallery/icon33
gallery/icon22
gallery/recover

Χιλιάδες ώρες εργασίας...

και χαλά ο σκληρός δίσκος..

ή σβήνουμε κατά λάθος κάτι και από το καλάθι

Επαναφορά αρχείων

από εσωτερικό ή εξωτερικό δίσκο / memory stick / camera / κάρτα μνήμης smartphone

gallery/rec-data

Στις τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται η αγορά νέας μνήμης ή δίσκου, σε περίπτωση που είναι ήδη χαλασμένος. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να μας παρέχει άλλο μέσο αποθήκευσης.

Στις υπηρεσίες μας ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται εγκατάσταση προγραμμάτων π.χ. Windows/Office/Antivirus κτλ. Μόνο επανάκτηση δεδομένων, όπως αρχεία π.χ.Word/Excel/Powerpoint/Access/Acrobat reader/Autocad/Images/Videos και πολλά άλλα !!

 Προστασία προσωπικών δεδομένων

 Όροι & προϋποθέσεις

Usb memory stick: 95€

Memory card για mobile, camera, video camera: 125€    

Εξωτερικό ή εσωτερικό σκληρό δίσκο: 215€

Το thecyprusweb.com, ακολουθώντας τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόµους και διεθνείς συµβάσεις, δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέµιτη και χωρίς την προηγούµενη έγκρισή σας, χρήση των δεδομένων σας.

To thecyprusweb.com µε κανέναν τρόπο ΔΕΝ αποκαλύπτει, δηµοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που µας εµπιστεύεστε.

ISO 27001 Ανάπτυξη, εφαρμογή ή πιστοποίηση

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστημάτος Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνες πρότυπο, ISO 27001
Η μακροχρόνια εμπειρία μας στην ανάπτυξη και την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης σε μικρές – μεσαίες – μεγάλες επιχειρήσεις μας έχει δώσει την απαιτούμενη ταχύτητα και ευελιξία έτσι ώστε να αναπτύσσουμε άμεσα και αποτελεσματικά Συστήματα ακολουθώντας τα κάτωθι στάδια:

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Φάση Α: Διαγνωστική Ανασκόπηση

Επιθεώρηση και καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης (Αρχική Ανασκόπηση) και λεπτομερείς προτάσεις στις απαιτήσεις του προτύπου

Φάση Β: Πλάνο Έργου – Ανάπτυξη Συστήματος

Συγγραφή των Διαδικασιών Διαχείρισης και των αντίστοιχων απαραίτητων εντύπων

Φάση Γ: Εισαγωγή Συστήματος – Εκπαίδευση προσωπικού

Υποστήριξη κατά την εισαγωγή και λειτουργία του ΣΔΠ. Εκπαίδευση προσωπικού. Προετοιμασία της επιχείρησης για την επιθεώρηση του Φορέα Πιστοποίησης.

Φάση Δ: Πιστοποίηση

Διαδικασίες πιστοποίησης από το Φορέα Πιστοποίησης. Υποστήριξη για τυχόν διορθωτικές ενέργειες.

Προσδιορισμός και έλεγχος. Αυτά περιλαμβάνουν

 • Πολιτικές ασφάλειας πληροφοριών
 • Οργάνωση της ασφάλειας των πληροφοριών
 • Ασφάλεια ανθρώπινων πόρων
 • Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων
 • Έλεγχος πρόσβασης
 • Κρυπτογράφηση
 • Φυσική και περιβαλλοντική ασφάλεια
 • Ασφάλεια λειτουργιών
 • Ασφάλεια επικοινωνιών
 • Απόκτηση, ανάπτυξη και συντήρηση συστήματος
 • Σχέσεις προμηθευτών
 • Διαχείριση συμβάντων ασφάλειας πληροφοριών
 • Πτυχές ασφάλειας πληροφοριών για τη διαχείριση της συνέχειας των επιχειρήσεων
 • Συμμόρφωση

Η διοίκηση μπορεί να οριοθετήσει το πεδίο που πρέπει να καλυφθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001 Εξετάζουμε στο πεδίο εφαρμογής, εφαρμογές για να ελέγξουμε το σύστημα ασφάλειας πληροφοριών, όπως φυσική πρόσβαση, λογική πρόσβαση, controls βάσης δεδομένων, δικτύου, διαδικτύου, ενδοδικτύου (intranet), controls για απομακρυσμένη σύνδεση κ.λπ. Η συμμόρφωση προς τα πρότυπα είναι ο κύριος στόχος μας.

gallery/iso27001

Contact US

Name  
E-mail  
City  
I am interesting for  
Message